Kurumsal

Hakkımızda / Entosav ve Vektör Kontrol

Entosav halk sağlığı alanında haşere kontrol ürünlerinin ithalâtı, üretimi ve ihracatını gerçekleştirmektedir. Firmamız, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, keşfettiği yenilikleri aktif olduğu coğrafyalarda müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Entosav'ın rakiplerinden ayrılmasındaki en önemli unsur sürekli yeniliklerle farklılaşmasıdır. Entosav, belediyelerin ihtiyaç duyduğu sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare, tatarcık, kene vb. zararlı kontrol ürünlerinin geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında çoğu çok uluslu olmak üzere 14 uluslararası stratejik ortağı ile birlikte hareket etmektedir. Temsilciliğini yaptığımız çok uluslu firmaların Türkiye dışında Ortadoğu ve Orta Asya distribütörlüğü de firmamızca yapılmaktadır.

Ayrıca Entosav 2008 yılında bir grup firması olarak Entovest İlaç, Kimya ve Teknoloji Araştırma Merkezi'ni kurdu. Entosav, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Entovest ile ar-ge çalışmalarına hız vererek, halk sağlığı sanayiinde hız değiştirdi. Kısa zamanda Entovest, üniversitelerle işbirliği yaparak 3 farklı yeni buluşa imza atmış olup, 135 ülkede patente başvurdu. Kendi üretimini Dünya Sağlık Örgütü spesifikasyonlarına uygun olarak kendi kuruluşunda üreten Entosav, yine bu üretim tesislerinde hem sektöre hem de çok uluslu firmalara ar-ge, üretim ve dolum desteği hizmetlerini sunmaktadır.

Entosav'ın benzersiz yükselişi, çevre ve halk sağlığına gösterdiği hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Her platformda bilimsel gerçekleri vektör kontrol uzmanlarına sunan firmamız, sektörüne yeni, sorumlu ve merkezinde insan olan farklı bir anlayış kazandırmıştır.

2002 yılına kadar bölgesel olarak faaliyet gösteren Entosav, 2002 tarihi itibariyle ulusal bazda çalışmaya başladı. Entosav ulusal bazda çalışmalara başladığı tarihte, sektörde uzun yıllar deneyimi olan bir takım oluşturdu. Gerçek saha deneyimleriyle ciddi birikimlere sahip olan bu yeni takım, sektöründe daha önceki yıllarda gördüğü eksiklikleri giderme ve bilimsel olmayan uygulama tekniklerini değiştirme yönünde kendisine kutsal bir amaç belirledi.

Entosav, daha yolun başındayken ticari bir kaygı gözetmeksizin bilimsel gerçekleri belediyelerimize sunmaya başladı. 2002 yılına kadar çoğu kentlerimizde yapılan haşere kontrol çalışmaları, gerek ürün gerekse metot olarak bilimsel gerçeklerden uzaktı. Yanlış uygulamalardan dolayı hem kullanılan ilaçlarla halk sağlığı tehdit ediliyor, gelecek nesillerin sağlığı riske atılıyor hem haşere problemi çözülemiyor hem de her yıl yüz milyonlarca dolar değerindeki ülkemizin ekonomik kaynakları heba oluyordu. Firmamız, ''Vektör mücadelesine bilimsel bakış'' ve ''Ülkemiz kaynaklarını doğru kullanalım'' başlıklı 15 bölgesel seminer düzenleyerek konunun uzmanları ile sayısı 1.500'e yakın belediye yetkililerimizi aynı platformda buluşturdu. 2002 - 2005 yılları arasındaki eğitim amaçlı gayretlerimize belediyelerimiz olumlu tepki vermiş ve bugün doğru metot ve doğru ürün kullanımına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Ticari kazançtan daha değerli olan olumlu yöndeki bu değişime katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Ayrıca vermiş olduğumuz olumlu mesajımız, uygulayıcılar tarafından ticari olarak da karşılıksız bırakılmayarak, bilimsel tercihler doğrultusunda firmamız bu alanda son dört yıldır lider konuma yükseltilmiştir.

Entosav 2010 yılı verileri doğrultusunda, ülkemizde AB Biocides 98/8 EC Directive'ine tam uyum sağlayan ürün portföyüne sahip tek firmadır. Firmamız, her yıl olağanüstü yeniliklerle sektörüne değer katmaya devam etmektedir.