1995 yılında bir genç girişimci tarafından devlet destekli ‘’Genç Girişimci İşsizlik Kredisi (3000 dolar)’’ ile pest kontrol servisi olarak kuruldu. Entosav pest kontrol hizmetlerinden sonra vektör kontrol ürünleri, ev tipi böcek ilaçları ve bitki koruma ürünlerine yatırım yaparak iş hacmini artırdı. Entosav, 1995-2000 yılları arasında bölgesel, 2000-20007 yılları arsında ulusal ve 2007’den sonrada global pazarda iş yapmaya başladı. Entosav, vektör kontrol ürünleri (Halk Sağlığı) alanında 2007’den beri %35-50 arasında değişen Pazar payı ile Türkiye Pazar lideri olmuştur. Ev tipi insektisitlerde pazarda 3’üncü, çeltik yabancı ot pazarında ise yine Pazar lideridir. Bitki koruma alanında çeltik herbisitlerinde elde edilen başarıyı yakalamak temel hedefimizdir. Entosav’ın faal olduğu her alanda tek bir hedefi vardır. Bu hedef, pazarın ihtiyaçlarına en iyi çözüm ve çözüm araçlarını sunarak lider olmaktır.

Entosav’ın ilk uzmanlık alanı vektör kontrol ürün ve hizmetleridir. Bu alanda bütün dünyada en iddialı ürün portföyüne sahibiz. Diğer ana iş kolumuz ise bitki koruma ürünleridir. Bitki koruma alanında zor sorunlara odaklanan Entosav, farklı ürün ve metotlarla alışılmışın dışında yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşım, direnç yönetim programlarına uygun ve kalıntı sorunu olmayan ürün ile temiz bir çevre için ideal metotları kapsar.

Entosav, insanlık için en temel alanlara yatırım yapmaktadır. Bu amaçla kendi yeteneklerimizi uluslararası yüksek teknolojiye sahip iş ortaklarımızla birleştirerek her zaman en güçlü çözüm adresi olmak için çaba sarf ederiz.

Entosav hem tedarikçilerine hem de müşterilerine karşı büyük sorumluluk hisseder. Bunun için iş ilişkileri her zaman gelişerek devam etmiş ve karşılıklı güçlerin birleştirilmesiyle büyük sinerji sağlanmıştır.

Entosav, 1998 yılında ilk çok uluslu firma anlaşmasını sivrisinek larvasitleri tek temsilciliği üzerine Unıroyal Chemical ile yaptı. Unıroyal Chemical; firma birleşmeleri veya satışı ile 6 kez isim ve yönetim değişikliğine gitmesine rağmen, Entosav distribütörlüğü halen devam etmektedir. 2002 yılında bir başka çok uluslu firma olan Dow Agrosciensis ile distribütörlük anlaşması yapan Entosav, Dow Agrosciensis’in halk sağlığında Türkiye’de ki tek temsilcisidir. Devam eden yıllarda çok sayıda büyük ölçekli firmayla Türkiye ve Türkiye dışında ki geniş bir coğrafya için anlaşma imzalayan Entosav, son dönemde özellikle Japon yüksek teknoloji aktif maddelerine ilgi duymakta bu amaçla Mitsui, Kaken gibi güçlü iş ortaklarından aldığı yenilikleri Türkiye ve yakın coğrafyalara sunmaktadır. Entosav uluslararası iş ortaklarından hem aktif madde hemde son ürün alarak iş ortaklığı yapmaktadır. Bu anlaşmalarda aktif madde alarak lokal ihtiyaçlara göre ideal formulasyonları geliştirmek öncelikli tercihimiz olmuştur.

Entosav, bitki, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden zararlı organizmaların kontrol edilmesinde her zaman daha etkin ürün ve daha farklı bir metot arayışında olmuştur. Ar-ge, Entosav için en önemli departman olarak sürekli yenilik arayışındadır. Entosav, az ve özel ürün felsefesi ile çalışmaktadır. Entosav olarak biz, emsal/benzer veya muadil ürün pazara sunmaktan kaçınmaktayız. Zararlı kontrolüne farklı bir bakış ve yeni bir boyut kazandırmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Entosav yüksek teknoloji formulasyonları ABD dahil olmak üzere 20’ye yakın ülkede ruhsat almış ya da ruhsat aşamasındadır. Entosav’ın Bitki Koruma ve Vektör Kontrol alanında 111 patent başvurusu bulunmaktadır. Bugün 4 ayrı grup şirketi ile iç ve dış pazar için aktif olan Entosav, kendi yazılım ekibi ile faaliyet alanlarına yönelik yapay zeka dijital çözümlerde sağlamaktadır.

İş Yaklaşımı

  • Etkin zararlı kontrolü

  • Temiz Gıda

  • Temiz Çevre

  • İnsana Güvenli

  • Hedef Dışına Güvenli

Entosav kuruluşundan beri faal olduğu alanlarda gerçek ihtiyaçlara etkin çözümler aramak için yoğun efor sarf etmektedir. İnsan, bitki ve hayvan sağlığını tehdit eden zararlılar her çağda olduğundan daha yoğun bir saldırı içerisindedirler. Zararlıların kontrolünde kullanılan eski ürünler yeni sorunlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı Entosav, ‘’Daima yenilik, daima daha iyi’’ için sürekli araştırma içerisindedir.

Gerek bitki koruma alanında gerekse vektör kontrol hizmetlerinde zararlıları kontrol altına almak direnç dolayısıyla zor olsa da geleneksel yöntemlerle uygulayıcılar bir kontrol şansı bulabilmektedirler. Buna, Bitki Koruma da altı (6) ürünle yapılan tank karışımları örnek verilebilir. Bilimsel tabana dayanmayan bu yöntemler çevre, insan ve hedef dışı diğer organizmaların geleceği için kaygı verici sonuçlara neden olmaktadır. Doğru yöntem ve doğru ürün olmadan yapılan programlar gereksiz çevre ve gıda kirlenmesi ile birlikte yetersiz zararlı kontrolüne de neden olmaktadır. Katlanabilir seviyelere indirilemeyen zararlılar bütün dünyada büyük sorun haline gelmiştir.

İnsan sağlığı için en tehlikeli canlılar vektörlerdir. Vektörler, her yıl milyonlarca insana karşı büyük sağlık tehdidi oluşturmakta ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olmaktadır. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 459 bin insan sıtmadan öldü. Bu sayının %65’i 5 yaş altı çocuklardır. Vektörler ayrıca, Zika, Batı Nil Virüsü, Ensafalit, Humma, Fil hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı ve daha çok sayıda ölümcül hastalığın taşıyıcısıdırlar. Etkin vektör kontrolü, bütün dünyada insanlık için öncelikli hizmetlerden biridir. Entosav, etkili vektör kontrolü için yeni ürün ve kusursuz programlar sunmakta ve toplum sağlığını korumak amacıyla yoğun çaba sarf etmektedir.

Entosav’ın diğer ana alanı ise yukarıda da değinildiği üzere bitki korumadır. Artan dünya nüfusu daha fazla gıda ihtiyacına neden olmaktadır. Fazla değişim göstermeyen ekim alanları dünya nüfusuna yeter ölçüde gıda üretememektedir. Bunun için birim alandan alınan verimin sürekli artırılması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Zararlıların meydana getirdiği verim kaybı tölere edilemez seviyelerdedir. Entosav etkin zararlı kontrolü için direnç yönetim programlarına uygun spesifik ürünler geliştirmektedir.

Gerek vektör kontrolünde gerekse bitki koruma da zararlıları kontrol altına almak tek başına yeterli değildir. Zararlıların direnç dolayısıyla kontrolü zor olsa da yeni moleküllerin keşfi veya yeni karma formulasyon geliştirilmesi zararlı kontrolü için ümit verici gelişmeler sunmaktadır. Ancak günümüzde önceden çok yoğun kullanılan pestisitlerin yıllar içerisinde insan ve çevre sağlığı ile gıda güvenliği üzerine olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ise kaygı verici gelişmelerdir.

Entosav, gıda güvenliği, temiz çevre ve insan sağlığını birlikte düşünerek yeni ürünler ve yeni formulasyonlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yüksek safiyete sahip aktif madde, doğal solvent ve yüksek teknolojik formulasyonlarla zararlı kontrolünü maksimize etmek ve hedef dışına etkiyi minimize etmek ana kuralımızdır.