1995 yılından beri vektör kontrolünde etkin ürün ve metot geliştiren Entosav, dünyanın en iddialı ürün portföyüne sahiptir. Entosav vektör kontrol programlarında önce insan ve çevre sağlığını korumayı hedeflemektedir. Bunun için en etkili ürünleri geliştirirken aktif ve yardımcı madde tercihinde özel hassasiyet gösterilmektedir. Bugüne kadar farklı coğrafyalara vektör kontrol ürün ve hizmeti sunan firmamız, Türkiye de bütün büyükşehir belediyelerinin ve Sağlık Bakanlığının ana tedarikçisi olarak 2007’den beri sektör lideridir.

Entosav, 25 yıldan beri etkin vektör kontrol programlarının geliştirilmesi için binlerce uygulayıcıya eğitim vermiş ve bu alanda yapılan akademik çalışmalara destek sunmuş teknik açıdan güçlü firmadır.

Larvasitler

Hedef: Sivrisinek, karasinek, krinomid ve altlık böceği

Entosav, Türkiye de vektör kontrol programlarında larvasitlerin ve larvacidal uygulamaların önemini sürekli gündemde tutan ve larvacidal uygulamaların geliştirilmesine katkı sunan ilk firmadır. Farklı alanlara farklı formulasyon, farklı zararlılara karşı farklı grup larvasitlerle çözüm geliştiren Entosav, larvasitler ve bu ürünlerin etkin uygulanması üzerine uzman öncü bir firmadır.

Alan Spreyleri (ULV, TF ve RS)

Hedef: Sivrisinek, karasinek, krinomid, tatarcık

Yüksek safiyete sahip aktif maddeleri, doğal solvent ve ileri formulasyon tekniği ile formule ediyoruz. Böylece güvenli ve yüksek etkili insektisitler geliştiriyoruz. Ürün bileşimi, aktif madde, solvent ve emülsiye edici maddelerden oluşmaktadır. Genellikle karar vericiler aktif maddeler üzerinden toksikolojik güvenliği incelerler. Oysa ürün bileşiminde en yüksek oranda bulunan bileşen solventtir. Bunun için ürünün insan ve çevre güvenliği sorgulanırken öncelikli incelenmesi gereken bileşen, solventler ve bu maddelerin toksikolojik profilidir. Hacime uygulanan ve hedef dışı alana sürüklenme riski daha fazla olan alan spreyleri aynı zamanda insana maruziyet riski en fazla olan gruptur. Bu yüzden klasik alan spreylerinde kullanılan ve büyük sağlık riski taşıyan xylene, tolüene, nafta gibi petrol türevi solventlere karşıyız!

  • Portakal Yağı

  • Terebentin

  • Su bazlı

  • Xylene - Tolüen - Nafta

Soğuk Pres Portakal Yağı İçeren Alan Spreyleri

Portakal kabuğundan soğuk pres yöntemi ile elde dilmiş portakal yağını petrol türevi solventlere alternatif bir solvent olarak keşfettik. Gıda, tıp ve hijyen sektörlerinde de kullanılan bu güvenli doğal yağ, aynı zamanda yüksek insektisidal özelliğe sahiptir. Portakal yağı organik tarımda çeşitli zararlıları kontrol etmek amacıyla kullanılan bir doğal bileşendir. Portakal yağı içeren ürünlerimiz, geç buharlaşma, artırılmış (sinerjist) etki, bariyer etki ve havada asılı kalma süresinin uzun olması gibi çok sayıda ekstra avantaja sahiptir.

Portakal yağ bazlı insektisitlerimiz, mikro-emülsiyon teknoloji ile çok küçük damlacık boyutuna getirilmiş emülsiyon konsantre ve mikro-emülsiyon formulasyonlardır. Genellikle 0,01 ile 0,05 μm arasında olan çok ince damlacık boyutu nedeniyle geniş bir sıcaklık aralığında termodinamik olarak kararlıdırlar ve faz ayrımı yapmazlar.

Bu ürünlerimiz, portakal renginde ve portakal kokulu şeffaf formulasyonlardır. Uygulamalarda uyarı olarak, ‘’portakal kokusu hissettiğinizde solumayınız’’ ifadesini kullanmaktayız. Başka bir değişle portakal kokusu insektisit etkisinden korunmak için bir uyarıcı olarakta sunulmaktadır.

Doğal Çam Yağı (Terebentin) Bazlı Alan Spreyleri

Terebentin bazlı alan spreylerimiz bileşiminde ki terebentin, Türkiye ormanlarından elde edilen doğal bir çam yağıdır. Entosav’ın alan spreylerinde yine petrol türevi solventlere alternatif olarak botanik kökenli terebentini tercih etmesi, hem güvenlik hemde etkinin maksimize edilmesi amaçlıdır. Güvenli bir mono-terpen olan terebentin aynı zamanda güçlü bir solvent olarak aktif maddeleri kusursuz çözerek yine kusursuz bir emülsiyon elde edilmesinde büyük rol oynar. Yüksek düzeyde homojenite sağlanan, sıcak havalarda buharlaşma endeksi düşük olan ve havada asılı kalma süresi alternatiflerine oranla daha fazla olan bu formulasyonlarımız Dispersiyon Konsantre (DC) olarak tanımlanmaktadır. Dispersiyon Konsantre formulasyonlarımız su ile seyreltildiğinde 0.01 ila 0.1 μm boyutunda dispersiyon damlacıkları ile kendiliğinden emülsiye olurlar. Alan spreylerimiz içerisine kullanılan terebentin birçok parametre açısından özelleştirilmiş terpen türevlerinden özenle seçilmektedir ve %75-78 oranında alfa pinen içermektedir. Alfa pinen; anti kanserojen, antienflamatuar, anti mikrobiyal, antioksidan etkileri ile farma sektöründe kullanılabilen değerli bir bileşendir.

Su Bazlı Emülsiyon (EW) Alan Spreyleri

Entosav, su ve yağ fazının yüksek düzeyde homojenize edildiği özel EW formulasyonlar geliştirme yeteneğine sahiptir. EW formulasyonlar, emülsiye edilebilir konsantrelere (EC) göre daha güvenli ve daha çevre dostu bir alternatif olarak düşünülebilirler. Bir EW'de sürekli faz sudur. EW formulasyonların üretimi kolaydır, nispeten yüksek biyolojik aktivite gösterirler, iyi kimyasal stabiliteleri vardır ve seyreltidiğinde kendiliğinden emülsifikasyon sağlarlar.

Klasik Alan Spreyleri /Emülsiyon Konsantre (EC)

EC formulasyonlar halen dünya çapında zararlı kontrolünde en yaygın kullanılan formulasyon türlerinden biridir. EC formulasyonlar püskürtme tankında su ile seyreltildiğinde, 0.1 ila 1.0 μm boyut aralığında emülsiyon damlacıkları ile kendiliğinden emülsiyon oluştururlar. EC formulasyonların en büyük dezavantajı çözücü olarak tehlikeli petrol türevlerinin kullanılmasıdır. Bu çözücüler, xylene, nafta ve tolüen gibi insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasallardan seçilmektedir.

Rezidüel İnsektisitler

Üstün formulasyon tekniği, düşük partikül çapı (D90 <1,6 mikron) ile yüksek etkili, az irritant formulasyonlarla açık/kapalı alanlarda uçan ve yürüyen zararlı kontrolüne etkin çözümler sunuyoruz. Küçük partikül çapı, birim alana düşen damlacık sayısını artırarak insektisitin hedef yüzeyi kusursuz kaplamasına ve zararlı-insektisit temasını şansa bırakmayarak yüksek etkinlik elde edilmesine imkân sunar.

Karasinek Spray Bait

2009 yılından beri direnç yönetimi ve etkin karasinek kontrolü için sürekli araştırma yapıyoruz. Kalıcılık, çekici etki, hızlı düşürme ve direnç yönetim programlarına uygun eşsiz karasinek spreyleri geliştirdik.